Ondersteuning

Tilburg University Fonds

Dankzij financiële steun uit Tilburg University Fonds hebben we het motto van Tilburg University – “Understanding Society” – in praktijk kunnen brengen. Dit universiteitsfond is bedoeld voor initiatieven die de kloof tussen universiteit en maatschappij overbruggen en waarbij de overheid niet (volledig) in voorziet. Dit fonds is allereerst bedoeld ter financiële ondersteuning, maar ook niet-financiële ondersteuning zoals samenwerking en uitwisseling van kennis vindt plaats. Dit omvat ondersteuning aan innovatieve onderzoeksprojecten, onderwijsinitiatieven en activiteiten en faciliteiten voor studenten en alumni.